Tarieven

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tarieven van KNMT.